SINT-NIKLAAS. In de strijd tegen terreur plaatste de NMBS betonblokken aan het station in Sint-Niklaas. Het uitzicht van de grijze blokken is een doorn in het oog van de Sint-Niklase Lore Baeten. Zij wil de betonblokken kleurrijker maken en stuurde een voorstel naar de NMBS. In haar voorstel wil Baeten de organisatie op zich nemen om kunstenaars te verzamelen om de betonblokken kleurrijk op te fleuren.

ZWIJNDRECHT. VAB-Reisbijstand kende een drukke paasvakantie met 20 procent meer oproepen dan vorig jaar. Opvallend veel Belgen trokken er met de auto op uit en dat resulteerde in 32 procent meer technische oproepen. Daarbij waren opvallend veel lekke banden, zo’n 20 procent meer dan vorig jaar.  VAB roept bestuurders dan ook op om de staat van de autobanden regelmatig na te kijken. De top 5 van technische oproepen wordt vervolledigd met motorproblemen (21%), start- en batterijproblemen (19%), ongeval (8%) en koppeling en versnellingsbak (5%).

SINT-NIKLAAS.  Vandaag, maandag 16 april, starten de rioleringswerken in de Vossekotstraat in Sint-Niklaas. De huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel, met een aparte afvoer van regenwater en van afvalwater. Het afvalwater zal worden aangesloten op de riolering van de N70 en zo afgevoerd worden naar het waterzuiveringsstation, terwijl het regenwater in grachten en waterlopen terecht zal komen. Bovengronds komt er een breed fietspad langs beide kanten van de rijbaan, nieuwe voetpaden en een parkeerstrook met boomvakken. De fietspaden zijn een onderdeel van de bovenlokale functionele fietsroute mercatorroute. 

BEVEREN.  Het rommelt opnieuw in Doel. De gemeente Beveren weigert na vier maanden onderzoek een jong koppel in te schrijven dat al een tijdje in de conciërgewoning van gemeenschapscentrum De Doolen woont. Volgens onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens zondigt de gemeente hiermee tegen het bestuursakkoord en voornemen om wonen in Doel te bevorderen.

BEVEREN. De gemeenteraad van Beveren keurde de wegen- en rioleringswerken goed in de Ciamberlanidreef, De Brownestraat, IJzerhand, Donkvijverstraat en het aanleggen van een bufferbekken in de Polderdreef. Ook de mobiliteit in de straten wordt aangepakt. Maar een zone 30 of een fietspad in de Ciamberlanidreef komt er niet. Wel komt er een fietssuggestiestrook. De fractie Groen-Sp.a had de zone 30 en een gescheiden fietspad gevraagd omdat er in de straat veel fietsverkeer is. 

SINT-GILLIS-WAAS. Vanaf maandag 16 april kunnen inwoners van Sint-Gillis-Waas maximaal twee zakjes bijvriendelijk bloemenzaad verkrijgen. Een zakje bevat 10 gram zaad, wat voldoende is voor een bloemenweide van ongeveer 7 m². Het bloemenzaad geeft, afhankelijk van het weer, een kleurrijk bloemenveld tussen eind mei tot eind oktober. In die periode trekken de bloemen veel bijen, hommels en vlinders aan.

SINT-NIKLAAS. Maandag start in Sint-Niklaas de ‘Week van de anderstalige klant’. Daarmee wil de stad het project ‘Oefen hier je Nederlands’ extra in de kijker zetten en anderstaligen aanmoedigen om Nederlands te spreken tijdens het winkelen. Leerkrachten en cursisten Nederlands van OKAN, LBC en Leerpunt Waas en Dender oefenen eerst in de klas en trekken daarna de stad in. Bij drie à vier handelaars, die zich hebben opgegeven als oefenpunt, zullen ze een praatje maken en de oefenvragen stellen. Bedoeling is dat de cursisten beseffen dat ze gerust Nederlands kunnen praten, ook al maken ze soms fouten. 

SINT-NIKLAAS. David Troch, voormalig stadsdichter van Gent, leent het originele exemplaar van zijn gedicht ‘deelgenoot’ uit aan de bibliotheek van Sint-Niklaas. Het gedicht is een van de pronkstukken op de tentoonstelling ‘Nooit meer typen’, waarin schrijfmachines van W.F.Hermans de blikvangers zijn. Het gedicht van Troch is getikt op zo’n schrijfmachine. De tentoonstelling bevat bijdragen van meer dan dertig hedendaagse Vlaamse auteurs. (mb)

TEMSE. Een team van archeologen heeft 47 graven uit de vroege middeleeuwen gevonden. De graven zijn gevonden op een grafveld van 32 bij 18 meter op een zandrug in Klein Broek. De graven bevatten grafgiften uit de Merovingische periode. In het gebied vlak bij de Durme en de Mirabrug werkt de Vlaamse Waterweg nv in het kader van het Sigmaplan aan een zoetwatergetijdengebied. In juni 2017 bleek bij het vooronderzoek reeds dat de ondergrond in het gebied sporen bevat die teruggaan tot de prehistorie en de Romeinse tijd. 

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft twee schenkingen voor het  gemeentearchief aanvaard. Het gaat om interessante stukken die mooi aansluiten bij de collectie.