SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas doet mee met de derde editie van de ’Vlaamse 10.000-stappenclash.’ Daarin nemen 200 steden en gemeenten het tegen elkaar op van 1 tot 31 mei met als doel om virtueel rond de wereld te stappen. Sint-Gillis-Waas mobiliseert haar inwoners om zoveel mogelijk mee te doen om samen zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te stappen.

SINT-NIKLAAS. Het OCMW van Sint-Niklaas trekt 20.000 euro uit voor het uitwerken van een mondzorgplan voor zorgbehoevende senioren in de de thuiszorg en de woonzorgcentra. Het OCMW wil daarvoor samenwerken met tandartsen in Sint-Niklaas, AZ Nikolaas en de Arteveldehogeschool in Gent. Het project komt er op voorstel van OCMW-voorzitter Willem De Klerck (sp.a) en OCMW-raadslid Johan Uytdenhouwen (CD&V).

REGIO. De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen hebben een visie goedgekeurd om het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs de N70 en de detailhandel in de stads- en dorpskernen te herstellen. Baanwinkels zullen samengebracht worden in duidelijk afgebakende zones met elk een eigen toekomstbeeld: een no go-zone, winkelarme zone, clusterzone en een winkelrijke zone.  De indeling in zones moet de economische rendabiliteit van de handelszaken ten goede komen, de filedruk doen dalen, open ruimte creëren, het agrarisch karakter behouden en de leefbaarheid van de bewoners verbeteren.  

SINT-NIKLAAS. In deze paasvakantie neem 875 jongeren tussen 3 en 18 jaar deel aan sportkampen, georganiseerd door de Sint-Niklase sportdienst. Het is een traditie die al aan z’n 40ste jaargang toe is. De eerste sportkampen werden in 1979 georganiseerd naar aanleiding van het Internationaal Jaar van het Kind. Met 667 deelnemers was het eerste sportkamp een groot succes en was meteen jaarlijkse terugkerend evenement geboren. 

SINT-NIKLAAS. De resultaten van het tweede onderzoek naar de asbestconcentraties in het steenpuin in de Moortelhoekstraat in Belsele zijn bekend. Bij het onderzoek zijn vijf stalen genomen en bij alle vijf werd slechts een kleine concentratie hechtgebonden asbest vastgesteld, namelijk 12, 5.1, 16, 20 en 32 mg/kg. Deze concentraties liggen beduidend lager dan de wettelijk toegestane maximumwaarde van 100 mg/kg. Toch heeft het stadsbestuur beslist om zo snel mogelijk een extra laag grind aan te brengen bovenop het huidige steenpuin. Het onderzoek kwam er nadat bewoners van de Moortelhoekstraat hun bezorgheid hadden geuit over het gebruikte steenpuin als onderlaag van het nieuwe wegdek. 

BEVEREN. Volgende week maandag, 16 april, starten werken voor nutsleidingen aan het Yzerhand in Beveren. De werken verlopen in drie fasen. Tussen 16 april en 9 mei wordt het stuk vanaf het kruispunt Yzerhand-Glazenleeuwstraat-Koben Geertsstraat tot aan het kruispunt Prosper Van Raemdonckstraat aangepakt. Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Wel zal er in de Glazenleeuwstraat en Koben Geertstraat tweerichtingsverkeer worden toegelaten. 

BEVEREN. Onder leiding van een aspirant-hoofdinspecteur van de politieschool namen 10 aspirant-inspecteurs van de politieschool Paulo en agenten van de politie Waasland-Noord afgelopen weekend deel aan een verkeerscontrole.  

SINT-NIKLAAS.  Het Agentschap Wegen en Verkeer begint morgenvroeg, dinsdag 10 april, met onderhoudswerken op de Parklaan in Sint-Niklaas. Er komt een nieuwe laag asfalt op de strook van aan de rotonde tot voorbij de invoegstrook van het Waasland Shopping Center. Hierdoor kan het verkeer van de N70 niet naar de N16 richting Bornem rijden. De andere bewegingen op de rotonde blijven wel mogelijk.  De werken duren twee dagen. Als alles volgens plan verloopt, wordt de weg woensdagnamiddag om 17.00 uur weer opengesteld voor het verkeer. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder. 

ZWIJNDRECHT. Zwijndrecht doet mee aan de Klimaatstrijd van de provincie Antwerpen. Via een app kunnen deelnemers hun ecologische voetafdruk berekenen en krijgen ze tips om die te verkleinen. Dat kunnen kleine dingen zijn zoals wat minder vlees eten of de auto een dagje thuis laten. Inschrijven voor de klimaatstrijd kan via de website klimaatstrijd.be. Wie wil, kan de actie promoten door een affiche voor de venster te hangen. De gratis affiche is verkrijgbaar aan het onthaal van het AC of de Zwijndrechtse bibliotheek. (mb)

SINT-GILLIS-WAAS.  Na 12 jaar is de uitbater van de bistro in gemeenschapscentrum De Route aan een nieuwe uitdaging toe. Nu gaat het gemeentebestuur op zoek naar een vervanger.  Gemeenschapscentrum De Route is de culturele trekpleister in Sint-Gillis-Waas en tal van verenigingen maken gebruik van de polyvalente zaal. Daarnaast is het complex gelegenaan de drukke bereden fietswegel Mechelen-Terneuzen.