SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur experimenteert met verschillende maatregelen om de verkeersdruk in de Schooldreef en Kerselarendreef in deelgemeente De Klinge te verminderen. Zo werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd. In het kader van dat proefproject heeft het schepencollege  nu beslist om vanaf 16 juli het eenrichtingsverkeer in deze straten om te keren. Gecombineerd met regelmatige verkeersmetingen wordt er onderzocht welke oplossing de beste is. 

Vanaf 16 juli wijzigt de rijrichting in de Kerselarendreef, tussen de kruispunten Klingedorp en Reynaertdreef, met als rijrichting Hoge Rode Moer/Reynaertdreef. Parkeren mag dan enkel aan de zijde met onpare huisnummers of in de bestaande parkeervakken. In de Schooldreef mag dan enkel in de richting van Klingedorp gereden worden. Parkeren kan aan de kant met de pare huisnummers. De maximaal toegelaten snelheid blijft 30 km/u. Het proefproject loopt tot 31 oktober 2020. (mb)