SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas gaat de afwatering van waterloop 23 wijzigen. Die zorgt al sinds 1996 regelmatig voor overstromingen in de Doorn- en Sint-Niklaassttraat. Om het risico op wateroverlast te beperken, wordt de waterloop ten zuiden van de Doornstraat afgebogen naar de Blokstraatbeek.

Aanvullend wordt er ten westen van de Sint-Niklaasstraat een nieuwe buffer- of  infiltratiebekken aangelegd om het water zoveel mogelijk vast te houden, in de grond te laten infiltreren en indien nodig in tijd vertraagd af te voeren. Verschillende grachten die nu afwateren in de vuilwaterriolering in de Doornstraat worden daarvan afgekoppeld en aangesloten op de nieuwe bedding van waterloop 23 en het nieuwe bufferbekken. 

De werken worden geraamd op 808.000 euro en zullen eind 2023 starten. (mb)