SINT-GILLIS-WAAS. Het schepencollege heeft een ongunstig advies gegeven voor de bouw van een grootschalige windturbine op het bedrijventerrein Kluizenmeersen door het bedrijf Pierret Expertise. Het gaat over een windturbine met een vermogen van 4,2 MW, een masthoogte van 112 meter en een rotordiameter van 136 meter. De turbine zou gebouwd worden op een vrijliggend perceel grond tussen de andere bedrijven in de KMO-zone. 

22 omwonenden en bedrijven dienden bezwaar in tegen de aanvraag.  De gemeente oordeelt in haar advies dat de aanvraag onvoldoende garanties biedt om de veiligheidsrisico’s, de geluidshinder, de hinder door slagschaduw en het effect op de nabijgelegen natuur voldoende te beperken. Het schepencollege haalt hierbij ook aan dat de stedenbouwkundige voorschriften uit het RUP Kluizenmeersen momenteel geen grootschalige windturbines toelaten op die locatie. 

In 2017 diende dezelfde ontwikkelaar een aanvraag in voor hetzelfde perceel en voor een vergelijkbare turbine. Zowel de gemeente als de provincie weigerden de aanvraag toen. Sindsdien is de rol van de gemeente veranderd naar een enkel adviserende rol. Het is de provincie die de  uiteindelijke beslissing over de vergunning. De gemeente hoopt dat de provincie haar advies volgt en de vergunning weigert. De beslissing wordt verwacht in februari 2021. (mb)