REGIO. Morgen, 1 september, gaat het nieuwe schooljaar van start. De politie van de zones Waasland-Noord en Kruibeke-Temse houden een hele maand een oogje in het zeil aan de schoolpoorten met de jaarlijkse actie ‘Veilig schoolbegin’ in Beveren, Sint-Gillis-Waas. In Kruibeke en Temse is de actie 'Back to school' gedoopt.

Bij het begin en het einde van de school zal de politie toezien op het respecteren van de voorrangsregels en parkeergedrag. Niet enkel de verkeersbewegingen van de ouders zal nauwlettend in het oog worden gehouden, ook het verkeersgedrag van de kinderen zal niet aan het arendsoog van de politie ontsnappen. Waar het kan treedt de politie sensibiliserend op maar er komen ook extra snelheidscontroles en controles op gordeldracht en het gebruik van kinderzitjes. "Met de actie 'Veilig schoolbegin' willen we laten zien dat de politie zich inzet voor een leefbare en veilige schoolomgeving. We willen helpen om leerlingen op een veilige manier naar school te laten gaan. Omdat dit geen taak van de politie alleen is, willen wij alle weggebruikers, ouders en schoolgaande jeugd sensibiliseren voor een veilig verkeer. Samen kunnen we de schoolomgeving veiliger maken.", aldus korpschef Leo Mares.

In de zone Kruibeke-Temse klinkt het strijdvaardig: "We moeten jammer genoeg vaststellen dat er nog vaak foutief wordt geparkeerd aan de schoolpoorten, voornamelijk op trottoir, zebrapad en op het fietspad. Foutparkeerders zullen een rode kaart krijgen en worden geverbaliseerd. Denk aan de schoolgaande kinderen en hou het veilig!" (mb)