REGIO. Elf Wase gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas finaliseren binnenkort het regionaal klimaatplan. Bedoeling is om enerzijds de CO2-uitstoot te beperken tot 40 procent tegen 2030 en anderzijds om de gevolgen van klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en overstroming op te vangen. Het plan heeft betrekking op Beveren, Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

"Met dit plan focussen we op acties om het Waasland te beschermen tegen klimaatschokken. Adaptatie betekent onder andere meer ruimte voor groen en water creëren, regenwater laten infiltreren en de bodem opnieuw tot spons maken,... Dit regionaal plan vormt de basis voor verdere lokale invulling, gekoppeld aan concrete acties op het terrein. Lokale besturen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid. Deze studie is ook een referentie voor andere steden en gemeenten of klimaatactoren.", zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat. 

Concreet zet het plan in op het ontharden, meer ruimte voor water, koel wonen/werken, versterken van het ecologisch netwerk, beschermen en uitbreiden van bossen en de regionale ondersteuning van het lokaal adaptatiebeleid. Voor het plan kan uitgevoerd worden, moeten de elf gemeenten het plan goedkeuren. In Hamme, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Kruibeke en Zwijndrecht is dat reeds gebeurd. Bij de andere gemeenten loopt de procedure tot goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeenten bevragen momenteel ook hun inwoners hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Waasland klimaatland wil een globaal afgerond klimaatactieplan op zowel mitigatie als adaptatie te kunnen indienen bij Europa tegen eind 2022. (mb)

wateroverlast in Melsele (foto: Provincie Oost-Vlaanderen)