SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft haar mobiliteitsplan aangepast. Het vorige dateerde van 2004 en was aan een update toe. Heel wat aanpassingen zijn er gekomen na een bevraging van de bevolking die eind vorig jaar werd gehouden. Het plan bestaat uit vijf peilers: snelheid, het fietsroutenetwerk, openbaar vervoer, wegencategorisering en handhaving. 

In het nieuwe plan is de maximum toegelaten snelheid teruggebracht tot 30 km per uur in woonkerken en 50 kilometer per uur buiten de woonkernen. Slechts uitzonderlijk is er plaats voor een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur. Daarnaast wil de gemeente werk maken van de uitbreiding van het fietsroutenetwerk, basisbereikbaarheid van het openbaar vervoer en het sluipverkeer in kaart brengen.  Tot slot bleek uit de bevraging dat handhaving van snelheidsbeperkingen sterk leeft onder de bevolking. Dus wordt er werk gemaakt van onder andere meer snelheidscontroles, controles via ANPR-camera’s en snelheidsinformatieborden. (mb)