SINT-GILLIS-WAAS. De gemeenteraad heeft de samenwerkingsovereenkomst met Riopact en Aquafin goedgekeurd. De overeenkomst gaat over de vervanging van de wegenis en riolering in de Houtvoortstraat en Molenhoekstraat.

De gemengde riolering in de Houtvoortstraat is in slechte staat en wordt vervangen door een gescheiden riolering. Ook in de omgeving van de Molenhoekstraat komt een gescheiden riolering. Reden hiervoor is dat het afvalwater in het Spaanskwartier, de Polderstraat en een deel van de Molenhoekstraat niet aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en dus naar de omringende waterlopen stroomt. Door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen wordt het afval- en regenwater apart afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zoals de plannen er nu bijliggen, staan de werken in de Houtvoorstraat gepland in 2023, de werken aan de Molenhoekstraat in 2026. (mb)