SINT-NIKLAAS. Actiecomité ‘Asbeststort Dicht’ dat ijverde voor de sluiting van het SVK-stort vreest dat er met PFOS vervuilde grond uit Zwijndrecht zal worden gebruikt om het SVK-stort af te dekken.  Volgens het actie zijn de stortplaats en kleiputten van SVK een mogelijke locatie waar de vervuilde Oosterweelgrond zal gestort worden. Het actiecomité vreest voor een PFOS-vervuiling in Sint-Niklaas en vraagt de betrokken partijen om geen vervuilde grond te dumpen op de SVK-stortplaats en -kleiputten. 

"Gezien de huidige context vragen we om op de stortplaats van SVK geen Oosterweel gronden te aanvaarden. Risicobewaking in functie van de lokale volksgezondheid moet absoluut prioritair zijn. De stortplaats en kleiputten van SVK bevinden zich op 25 meter ten opzichte van permanente bewoning. Dit ontbreken van enige veiligheidsperimeter is een factor die het risico op blootstelling danig verhoogt.", klinkt het.  (mb)