SINT-NIKLAAS/LOKEREN. AZ Lokeren en AZ Nikolaas gaan nauwer samenwerken onder de naam Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme, de nieuwe naam van de vzw AZ Nikolaas. Beide ziekenhuizen zullen samen 980 erkende bedden exploiteren. Door de samenwerking versterkt AZ Lokeren haar basis als regionaal ziekenhuis terwijl AZ Nikolaas zich kan profileren als hét referentieziekenhuis tussen Gent en Antwerpen. 

Het Lokerse ziekenhuis lijkt het meest te profiteren van de samenwerking: het artsenkorps zal door de samenwerking in cruciale disciplines fors uitbreiden. Nieuwe artsen zullen in beide ziekenhuizen  actief zijn. 

Het gezamenlijk uitbaten van de twee ziekenhuizen is ook een antwoord op het beleid van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Die spreekt over  netwerken met basis-, referentie-, en universitaire ziekenhuizen. Dure technologie wordt daarin niet meer toegewezen aan een ziekenhuis maar aan een netwerk. (mb)