BEVEREN. De gemeente Beveren springt mee op de kar ‘Klokslag 20.20’, een initiatief van vzw Verb(l)ind. De initiatiefnemers roepen iedereen op om vanavond om 20.20 uur even in de deuropening te staan en coronaproof, maar toch in verbondenheid met iedereen, te applaudisseren en te klinken op 2021. Steden en gemeenten worden verzocht om op dat moment de kerkklokken te luiden. Daar wil de gemeente Beveren graag aan meewerken. 

"Een origineel en warm initiatief waaraan gemeente Beveren graag meewerkt", aldus burgemeester Marc Van de Vijver. "De klokken van onze Beverse kerken zullen om 20.20 uur luiden. Via sociale media en de pers roepen we onze inwoners op om op 20.20 uur even in de deuropening of voor het raam te staan en voor elkaar, en ook een beetje voor onszelf, te applaudisseren. Want 2020 vergde veel van onze mentale veerkracht. Met dit gezamenlijk, kleine gebaar delen we toch even allen samen een moment en stimuleren we elkaar om de geleverde inspanningen nog even vol te houden in 2021. Samen kunnen we hoopvol uitkijken naar 2021, het jaar waarin leven weer samenleven zal worden. Bij deze wil ik ook de kerkfabrieken en de bedienaars van de kerkklokken bedanken voor hun medewerking." (mb)