SINT-NIKLAAS. De Rode Kruis-afdeling van Sint-Niklaas laat weten dat de bloedinzameling van woensdag 25 maart gewoon doorgaat op haar vaste locatie in de Droomballon van 17.30 uur tot 20.30 uur.

Het Rode Kruis roept mensen die gezond zijn op om te blijven doneren opdat ze ziekenhuizen kunnen blijven voorzien van bloedproducten. Op de bloedinzameling zelf worden alle nodige hygiënemaatregelen genomen. Donoren wordt gevraagd om kinderen niet mee brengen. 

Wie geen bloed kan geven maar toch wil helpen, kan zich op de website rodekruis.be registreren als  crisisvrijwilliger. (mb)