LOKEREN. De bibliotheek van Lokeren breidt haar afhaalbib uit met boekenpakketten voor kinderen uit kansarme gezinnen die in de huidige corona-omstandigheden moeilijker toegang hebben tot lesmateriaal. 

De bibliotheek heeft, in samenwerking met de verschillende Lokerse lagere scholen en dienst Samenleving, 250 pakketten met telkens 4 à 5 boeken samengesteld. Elk pakket bevat een mix van AVI-boekjes, die technisch lezen stimuleren, en leesboekjes, afgestemd volgens leesgraad en leeftijd. De pakketjes zullen worden aangeboden aan leerlingen uit de eerste en tweede graad van een aantal Lokerse lagere scholen. De scholen en brugfiguren zullen geselecteerde kinderen contacteren. 

"Kinderen in armoede hebben het concept van de ‘afhaalbib’ nog niet ontdekt", zegt Emmie Segers, diensthoofd van Bibliotheek Lokeren, "De lagere scholen in Lokeren hebben de voorbije weken bergen werk verzet om te vermijden dat de sluiting omwille van het coronavirus voor leerachterstanden zorgt. In deze ongewone tijden zouden we een deel van de afgeschreven bibliotheekmaterialen willen inzetten om aan de leernoden van kinderen in kansarmoede tegemoet te komen." Zowel bij het samenstellen als het leveren van de pakketten kunnen alle geldende veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus op elk moment gerespecteerd worden. (mb)