REGIO. De onzekerheid omtrent Brexit blijft duren. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zal dat grote gevolgen hebben voor het goederenvervoer tussen Vlaanderen en het  Verenigd Koninkrijk. Port of Antwerp ziet mogelijkheden in een modal shift van ferry- naar containertransport via short sea verbinding. Dat betekent dat containervervoer met vrachtwagens plaats zullen maken voor onbegeleid containertransport per schip. Daarom wil Port of Antwerp inzetten op een uitbreiding van de maritieme verbindingen met het Verenigd Koninkrijk.  Dat bleek tijdens een bezoek van Brits ambassadeur Martin Shearman aan de haven van Antwerpen. 

Niet onbelangrijk: Met bijna 17 miljoen ton cargo was het Verenigd Koninkrijk in 2018 de tweede belangrijkste maritieme partner voor Port of Antwerp. De grootste goederencategorieën zijn chemicaliën, aardolieproducten en veel verkochte consumentengoederen zoals voeding, toiletartikelen en cosmetica. 

voorbereid op Brexit

Om zich voor te bereiden op de Brexit heeft een taskforce van ‘Brexperts’ van Port of Antwerp samengewerkt met verschillende stakeholders om negatieve Brexit gevolgen voor de haven te minimaliseren. De douane autoriteiten hebben meer mensen aangeworven. "We namen intussen 386 full time werknemers in dienst om het hoofd te kunnen bieden aan de Brexit. Door 930.000 extra importverklaringen en 4,5 miljoen bijkomende exportverklaringen, is de uitdaging enorm", stelt Kristian Vanderwaeren - Directeur-Generaal van de Belgische Douane & Accijnzen. (mb)