TEMSE. Burgerinitiatief Roomacker heeft vrijdag een petitie met 1500 handtekeningen aan   schepen van Ruimtelijke ordening Wim Van Rossen overhandigd.  Met die petitie vraagt het  burgerinitiatief om het woongebied Roomacker een groene bestemming te geven. De burgergroepering roept op om snel actie te ondernemen, anders dreigt de omzetting naar groengebied onbetaalbaar te worden. 

Burgerinitiatief Roomacker voert al drie jaar actie tegen de komst van nieuwe verkavelingen met 300 woningen. De nieuwe verkavelingen zullen volgens de burgergroepering zoveel mobiliteitsproblemen met zich meebrengen dat het dorp onleefbaar wordt. 

"Een omschakeling naar een gemengd open ruimtegebied waar natuur, duurzame landbouw en recreatie samengaan en een harmonieuze aansluiting vinden bij het uitgebreide Groenpoolplan dat in de steigers staat. Drie verkavelingen met in totaal 300 woningen bedreigen het succes van dat plan, terwijl zwart op wit is vastgelegd dat er geen bijkomende woonbehoefte is in dit buitengebied.", klinkt het. "In het dorp worden sinds decennia oude eengezinswoningen omgebouwd tot comfortabele meergezinswoningen. Dat heeft de druk op de leefruimte al danig verhoogd. Voor dit dorp is het een hele opgave om de mobiliteitsproblemen die dat meebrengt in evenwicht te brengen. De dooddoener voor Tielrode is de overmatige inkleuring van woongebied in het RUP."  (mb)