STEKENE. Via een participatietraject krijgen de inwoners van de Rodehoekstraat en enkele aanpalende straten in Klein-Sinaai inspraak over de groeninrichting van de Rodehoekstraat en de inrichting van speelterrein De Elfenberg. Bij elk krijgen de inwoners drie keuzemogelijkheden. 

Voor de groenaanleg laat de gemeente de buurt kiezen om de laanbeplanting ofwel eerder expansief en op termijn majestueus in te richten, ofwel een midden-scenario te voorzien met sneukelstruiken ofwel een eerder minimalistische aanpak waarbij lage begroeiing en kruiden worden aangeplant. Voor het speelterrein kunnen de bewoners kiezen voor enerzijds een ‘klassiek’ speeltuintje, meer een link met het aanwezige bosje of voor een avontuurlijk speelterrein, volledig geïntegreerd in het bos. 

Ten laatste op woensdag 3 maart moeten de antwoordformulieren ingediend zijn. De gemeente wil immers al in maart starten met de eerste groenaanplant. Voor het speelterrein mikt het gemeentebestuur, afhankelijk van de keuze, naar de zomer. (mb)