REGIO. De voorbije weken zijn 652 leerlingen aangemeld voor volgend schooljaar (2022-2023) via de nieuwe, gezamenlijke aanmeldingsprocedure voor buitengewoon onderwijs in Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele. Het toewijzen van de leerlingen gebeurde op basis van de afstand van hun domicilieadres tot de school en een uniek toevalsnummer. Zo’n 490 leerlingen (75 procent) kan volgend schooljaar starten in een van de scholen waarvoor werd aangemeld. Dat betekent ook dat er voor 162 leerlingen geen plaats is gevonden. 

De capaciteitsdruk lijkt het hoogst in het Waasland: de meeste leerlingen zonder toekenning wonen in Sint-Niklaas (37 leerlingen), gevolgd door Beveren (15), Gent (14) en Temse (12). Qua type onderwijs kampt het buitengewoon kleuteronderwijs type 2 en type 9 met de grootste capaciteitsdruk: respectievelijk 47 en 15 aangemelde leerlingen kunnen nergens terecht. In het buitengewoon lager onderwijs is de druk het hoogst in de types 2, 7 en 9. In deze types hebben 18, 9 en 56 leerlingen op dit moment geen plaats. In sommige types zijn er nu geen vrije plaatsen meer maar voor andere types zijn er wel nog vrije plaatsen.

De nieuwe aanmeldprocedure is een initiatief  van de LOP’s (Lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen) van Gent, Lokeren Sint-Niklaas, Zele en een school voor buitengewoon basisonderwijs in Beveren-Waas. "We zullen vooral aandacht moeten besteden aan de noden van diegenen die nog geen toewijzing kregen. Maar het capaciteitsprobleem staat los van de aanmeldingsprocedure zelf. Dit capaciteitsprobleem overstijgt op dit moment de mogelijkheden van de lokale onderwijsverstrekkers en de LOP’s ", aldus Gil Thys, Voorzitter LOP Lokeren. Een aantal schoolbesturen denkt erover om de capaciteit op korte termijn uit te breiden. "Dit is niet mogelijk zonder een hertelling op 1 oktober, zoals de voorbije jaren werd voorzien. Helaas is dat voor volgend schooljaar niet gepland", klinkt het bij enkele directies uit het Waasland. (mb)