SINT-GILLIS-WAAS. De proefopstelling voor de verkeerscirculatie die sinds oktober 2020 van kracht was in Meerdonk wordt nu definitief ingevoerd. Tegelijk wordt het volledige centrum van Meerdonk een zone 30. Dat besliste het schepencollege nadat de proefopstelling gunstig werd onthaald door de inwoners.

"Uit de bevraging van begin december bleek dat er bij de bevolking een groot draagvlak bestaat voor de nieuwe verkeerscirculatie. Tegelijk beslisten we om de verschillende zone 30-gebieden in het centrum samen te smelten en uit te breiden tot één grote zone 30", stelt burgemeester Maaike De Rudder, "In de nieuwe regeling komt er eenrichtingsverkeer in de Plezantstraat, Schoolstraat en het eerste deel van de Margrietstraat, waar ook de bushalte enkele meters zal worden verplaatst. In het eerste deel van de Schoolstraat moeten parkeervakken zorgen voor een efficiënte organisatie van het straatparkeren. Tot slot wordt het centrum één grote zone 30 afgebakend met als beginpunten het kruispunt Polderstraat-Schoolstraat, het kruispunt Meerdonkdorp-Schoolstraat en de schoolomgevingen van de Wegwijzer aan de Kloosterstraat en het GOM  aan de Margrietstraat. De zone 30 in de Teerlingwijk blijft behouden en maakt deel uit van het grotere geheel."

"Mogelijk komen er later nog kleinere aanpassingen en verfijningen", zegt schepen van mobiliteit Erik Rombaut. "Maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen zullen bijdragen tot een veiligere en aangenamere dorpskern in Meerdonk". (mb)