LOKEREN. PVDA voert vanmiddag op de Lokerse Markt actie tegen geweld op vrouwen en kinderen. Die plaats werd gekozen omdat vorige week kleuterjuf Martine De Letter uit Lokeren het 22ste slachtoffer werd van geweld op vrouwen. De actie start met een minuut stilte Daarna wordt er een witte roos gelegd voor elke vrouw die dit jaar omkwam bij huiselijk geweld. "Geweld op vrouwen is een structureel probleem dat door de coronacrisis nog toeneemt. Net daarom is deze actie belangrijk. Want hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?", zegt PVDA-lid Debby Burssens. PVDA vraagt een nationaal actieplan om het geweld te stoppen. 

"Femicide, seksisme en seksueel geweld zijn nauw verbonden, dus wat ons betreft zijn er alvast vier zaken die snel moeten gebeuren: met drie daarvan spelen we kort op de bal. Zo moeten de drempels om geweld te melden en klacht in te dienen omlaag. PVDA wil dat de hulplijn 1712 meer gekend en beter bereikbaar is, en pleit ook voor doorgedreven opleidingen voor politie, justitie en hulpverleners. We moeten ook een einde maken aan de straffeloosheid en investeren in toegankelijke hulpverlening en gratis vlucht- en opvangplaatsen, waar ook kinderen mee naartoe kunnen.", aldus Burssens. 

"Het is ook cruciaal om geweld op vrouwen te voorkomen, en daarom moeten we véél meer inzetten op preventie en de gelijkheid van vrouwen en mannen, via onder meer relationele vorming op school en een grootschalige sensibiliseringscampagne", vult PVDA-lid Loes Verleyen aan die zelf een overlever is van huiselijk geweld. "Mijn leven was jarenlang een hel en ik was zeer bang van mijn partner. Ik had geen greintje zelfvertrouwen meer. Op een gegeven moment kon ik de gedachte dat mijn kinderen het patroon van hun vader zouden overnemen niet langer aan. Dat een vrouw moet zwijgen, niets waard is, geen bankkaart mag bezitten. Dat je een vrouw zoveel en zo vaak als je wil mag slaan, zonder verantwoording af te leggen… Dankzij de enorme steun van familie en vrienden kon ik ontsnappen. Femicide en seksime is van alle tijden en sterk verweven doorheen onze samenleving. En net daarom zijn structurele maatregelen nodig en mogen we femicides niet enkel bestempelen als een gezinsdrama", getuigt Verleyen. (mb, foto: Dieter Boone)