SINT-NIKLAAS. Vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij en CD&V Sint-Niklaas hebben actie gevoerd rond de problematische gevolgen van intrafamiliaal geweld voor kinderen. Kinderen die getuige zijn van intrafamiliaal geweld (en dat gebeurt in meer dan 40% van de gevallen) worden zelden als slachtoffer gezien. Daardoor worden ze vaak over het hoofd gezien bij het nemen van maatregelen. Nochtans heeft dat ernstige gevolgen op de psychische en emotionele toestand en de toekomst van een kind. 

Daarom pleiten Vrouw & Maatschappij en CD&V Sint-Niklaas voor een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie. Ook de kindreflex, een instrument voor professionals om verontrustende thuissituaties te detecteren, moet verder uitgerold worden. Daarnaast vragen de actievoerders om politieprocedures nog kindvriendelijker en laagdrempeliger te maken. 

"We deelden witte lintjes en een pluche knuffelhond met hulplijn 1712 uit aan het station, op het Sint-Nicolaasplein en bij organisaties. We gingen langs bij de politie met informatie en een concreet pakket aan beleidsvoorstellen rond de aanpak van intrafamiliaal geweld. We gingen in gesprek met korpschef Gwen Merckx over onze aanbevelingen en de aanpak van de stad. Zij staat ervoor open om dat in de toekomst nog te doen. De pluche knuffelhond staat er vanaf nu uitgestald als teken van hun engagement in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.", zegt Sara Weemaes, voorzitster van Vrouw & Maatschappij Sint-Niklaas. "Daarnaast gaan we scholen bezoeken om beer en boodschap verder te verspreiden, want deze pluchen hond maakt de hulplijn 1712 bekender en toont aan kinderen dat ze op deze plaats in veilige omstandigheden kunnen spreken over geweld bij hen thuis." (mb)