TEMSE. Op zaterdag 4 maart vierden Emiel Van Hul en Lydia De Waele hun diamanten huwelijksjubileum. Het koppel huwde in Temse op 2 maart 1957. Emiel was werkzaam als buizenlegger en later als bediende op de Boelwerf, Lydia was huisvrouw. In zijn vrije tijd was Emiel vrij actief als wielrenner. Het koppel heeft een zoon, 2 dochters, 4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Schepen Hugo Maes overhandigde het jubilerende stel geschenken namens het gemeentebestuur. (mb)