BEVEREN. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft ernstige bezwaren bij de plannen voor de restauratie van Hof ter Walle aan Oud Arenberg. Volgens de erfgoedgemeenschap gaan de plannen verder dan louter restauratie en komt er een herinrichting in functie van gebruik door de Administratie Natuur & Bos (ANB). Zo zou er een nieuwe, moderne schuur komen, wordt het woonhuis omgebouwd tot kantoorruimte en moeten de kasseien plaats maken voor beton. Die plannen negeren volgens de erfgoedgemeenschap de historische waarde van de site en dus werd er bij de bevoegde administratie bezwaar ingediend. 

"Dat een van de meest unieke sites in de regio louter dienst zal doen voor het onderbrengen van zware machines en kantoorruimte valt moeilijk te begrijpen. Te meer daar er in de buurt verschillende moderne schuren en hangars leeg staan die perfect beantwoorden aan de behoefte tot stalling van grote machines. ", zegt Johan De Vriendt namens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, "Het is duidelijk dat niet ernstig is nagedacht over de eigenlijke restauratie van de oorspronkelijke site."

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vraagt dat prioriteit wordt gegeven aan de restauratie van de deels ingestorte schuur, dat wordt afgezien van het bijbouwen van nieuwe volumes of een opdeling van het historische woonhuis en dat er een plan van aanpak komt voor behoud van het erfgoed in de regio. Als basis voor dat plan schuift de erfgoedgemeenschap de Rurale Erfgoedstudie van 2013 naar voor. "De overheid had die zelf besteld naar aanleiding van de bescherming van Hof ter Walle. Uit deze studie blijkt de uitzonderlijke waarde van het rurale polderlandschap met dijken, hoeves en landarbeidershuisjes. Samen met Hof ter Walle vormen deze gebouwen binnen het polderlandschap een uniek geheel zoals het nog zelden bestaat in Vlaanderen.", aldus De Vriendt. (mb)