SINT-NIKLAAS/LOKEREN. Tot hiertoe had in onze regio enkel AZ Nikolaas een NMR-scanner. Daar is nu verandering in gekomen. Zaterdag is in AZ Lokeren een nieuwe NMR-scanner ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister Wouter Beke. AZ Nikolaas en AZ Lokeren ijverden meer dan 15 jaar voor de uitbreiding van het NMR-aanbod in het Waasland. Het aanbod in onze regio bedroeg sinds jaar en dag amper de helft van het Vlaamse gemiddelde. Met het nieuwe toestel komt hopelijk een eind aan de lange wachttijden van gemiddeld vier maanden. 

Ook lokale politici als Koen Daniëls trokken mee aan de kar. Hij reageert opgetogen: "Ik ben blij dat de ongelijke behandeling van het Waasland, die ik reeds meer dan 5 jaar onder de aandacht breng in het Vlaams Parlement, heeft geresulteerd in een extra NMR-toestel in AZ Lokeren. Uit cijfers die ik opvroeg bleek dat er in Vlaanderen gemiddeld één NMR-toestel per 95.000 inwoners was. In het Waasland (zorgregio Sint-Niklaas) was dat slechts één toestel voor 242.808 inwoners, het hoogste aantal in Vlaanderen. De gemiddelde wachttijd om een onderzoek te laten uitvoeren in AZ Nikolaas, bedroeg daarom zestien weken. Vier maand. Dat is onverantwoord lang", aldus Daniëls, "Om een bijkomend NMR in het Waasland mogelijk te maken, moest er eerst op federaal niveau toestemming worden gegeven om extra toestellen in Vlaanderen te plaatsen en moesten vervolgens de toewijzingsregels Vlaams worden aangepast om alsnog een toestel naar het Waasland te krijgen. Door te blijven wijzen op die ongelijkheid in Vlaanderen, de lange wachttijden, maar ook de stralingsrisico’s van CT-scans die als alternatief werden gebruikt, zijn de toewijzingscriteria gewijzigd met positief gevolg voor het Waasland.". (mb)