BEVEREN. Het gemeentebestuur van Beveren heeft laten weten geen deel te willen uitmaken van een overlegorgaan waar ook Doel 2020 en Doelland deel van uitmaken. Doelland is een project van de faculteit architectuur van de KULeuven. Beide zetelen in een werkgroep die zich buigt over de toekomst van Doel. Doel 2020 reageert teleurgesteld. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor rechtstreekse contacten met de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse Regering heeft nog geen beslissing genomen maar het ziet er naar uit het scenario 9B er komt. Daarbij kan Doel definitief blijven. Volgens Vlaamse minister Ben Weyts zal er dan ook opnieuw gewoond worden in Doel. In welke vorm en omvang dat zal gebeuren, wordt besproken binnen de werkgroep Doel. In die werkgroep werd een schrijfgroep gevormd die de contouren voor het studiewerk omtrent de toekomst van Doel moet vastleggen. In die schrijfgroep zitten het Havenbedrijf, de MLSO, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid maar ook Doel 2020, de Derde Generatie, het Doelland-initiatief maar niet de gemeente Beveren.  

"Voor Doel 2020 is het moeilijk te begrijpen dat uitgerekend het college van burgemeester en schepenen van Beveren, waar Doel als deelgemeente deel van uitmaakt, zich zo halsstarrig blijft opstellen. Sedert 2016 wordt er tussen het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse administratie en Doel 2020 gepraat. Dat gebeurt in een sfeer van dialoog, constructief overleg en wederzijds respect. Zelfs de bevoegde minister Ben Weyts voelde zich niet te beroerd om rechtsreeks met Doel 2020 in overleg te gaan. Maar voor de het college van burgemeester en schepenen van Beveren is dat blijkbaar allemaal van nul en generlei waarde.", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. "We vragen om de nieuwe realiteit inzake Doel te aanvaarden en op te houden met nutteloze achterhoedegevechten, ingegeven door rancunes uit het verleden. Oplossingen voor de regio kunnen er alleen komen door dialoog. Niet door er van weg te lopen." (mb)