LOKEREN. De gratis wifi voor het stadscentrum van Lokeren die in het najaar van 2020 werd aangekondigd is een feit. Volgens de vooropgestelde planning is het WiFi4EU-netwerk voor het einde van februari uitgerold. 

Het netwerksignaal is enkel buiten op te pikken in de omgeving van de Markt, Prinses Josephine-Charlottepark, Jachthaven, Houten terras ter hoogte van de hazen, Sport- en Jeugdcomplex. Enkel in de fuifzaal in het Sport- en Jeugdcomplex en het Huis van het Kind is het draadloze netwerk ook binnen bruikbaar. Er komen stickers met het  WiFi4EU-logo in het straatbeeld om aan te duiden waar het signaal op te pikken is. 

Het WiFi4EU-netwerk is beveiligd zodat geregistreerde data veilig zijn. Na evaluatie zal blijken of een uitbreiding van de gratis wifi-zone nodig is. "Met WiFi4EU heeft de Europese Unie een ambitieus project opgestart om wifi aan te bieden op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, musea,... Ook Lokeren stelde zich kandidaat en kreeg een Europese subsidie. Het netwerk dat nu operationeel wordt, is uiteraard beveiligd zodat er verder niets met de geregistreerde data kan worden gedaan. Evaluatie zal uitwijzen of deze zones met gratis WiFi binnen de stad nog zullen uitbreiden", aldus schepen voor ICT Stefan Walgraeve. (mb)