BEVEREN. De samenwerking bevalt Groen Beveren en sp.a Beveren zo goed dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw samen op een lijst zullen opkomen. Een lijst met kandidaten is er nog niet. Wel zullen er inspraakmomenten komen waar inwoners hun ei kwijt kunnen. 

Groen Bevren en sp.a Beveren stonden in bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 samen op een lijst met een programma dat was opgebouwd rond vijf thema's: een groener, socialer, warmer, mobieler en beter bestuurd Beveren. De vierkoppige fractie is tevreden met het werk dat ze tot hiertoe heeft geleverd en wil op hetzelfde elan verder gaan. "De fractie van Groen-sp.a bracht 65 vragen en voorstellen rond beter bestuurd, 74 over mobieler, 94 rond groener, 58 over warmer en 64 rond een socialer Beveren. We bestrijken dus alle beleidsdomeinen en onderwerpen waar de bevolking mee bezig is. We wijzen de meerderheid dikwijls op belangrijke beleidsontwikkelingen en kansen die niet gemist mogen worden.", zegt Kristien Hulstaert (Groen). "We staan er in Beveren en zijn klaar voor meer.".

Als belangrijkste verwezenlijking schuift de fractie in een persbericht de komst van de fietsstraten naar voor. "Toen Groen-sp.a in 2013 de fietsstraten voorstelden, een punt uit hun programma van 2012, was dat nieuw voor Beveren. Nu zijn fietsstraten zichtbaar in de gemeente, groeit het draagvlak ervoor en zorgen ze mee voor een veiliger mobiliteit in de kernen.", klinkt het. Ook vragen beide partijen al geruime tijd om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen mogelijk te maken. "Tijdens de gemeenteraad van mei werd de motie van Groen-sp.a met die oproep ondertekend. We zijn dus meer dan een oppositiegroep.", aldus Hulstaert.

"De goede lokale samenwerking in de raad zetten we ook in 2018 voort. Groen en sp.a zullen volgend jaar opnieuw samen één kandidatenlijst indienen", zegt sp.a-raadslid Issam Benali. "Een klein anderhalf jaar voor de verkiezingen vinden we het nog te vroeg om met kandidaten naar buiten te komen maar het zal een kleine en gedreven groep zijn.". Dit najaar organiseren Groen en sp.a inspraakmomenten waarop kiezers hun meningen en voorstellen kwijt kunnen. (mb)