TEMSE. De provincie Oost-Vlaanderen heeft Heirbaut Hoeveproducten uit Temse gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlaming. Daarmee looft de provincie de inspanningen van het melkveebedrijf om CO2-neutraal te werken. 

Het bedrijf produceert sinds 2012 bedrijfseigen energie met verse koeienmest. De mest van de koeien wordt dagelijks overgepompt naar een aparte mestopslag, waarbij enkel het methaangas uit de mest gehaald wordt. Dat gas wordt dan net zoals in een aardgascentrale omgezet in elektriciteit. Op lange termijn wil het melkveebedrijf de emissies nog meer minimaliseren en bijkomende koolstofopslag in de landbouwbodems mogelijk maken.

Naast Heirbaut Hoeveproducten werden ook professor Kris Verheyen en professor Pascal Boeckx van de Gentse universiteit, de Orthodoxe Kerk van Gent en textielbedrijf Resortecs uit Lievegem gehuldig als verdienstelijke Oost-Vlaming. (mb)