TEMSE. Heirbaut Hoeveproducten uit Temse is gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen. Het bedrijf doen heel wat inspanningen om CO²-neutraal te werken. Met het methaangas uit koeienmest wekt het bedrijf zelf elektriciteit op. Op lange termijn wil het melkveebedrijf de emissies nog meer minimaliseren en bijkomende koolstofopslag in de landbouwbodems mogelijk maken.

Kris en Ginny Heirbaut zien de huldiging als een erkenning voor het inspanningen. "We hebben het laatste jaar een aantal nieuwe dingen ingevoerd omdat we impact van onze zuivel willen veranderen. Op het veld gaan we anders tewerk. Zo testen we al meer dan vijf jaar om met andere teelten aan de slag te gaan om te proberen om binnen een aantal jaar CO²-neutraal te worden.", Kris Heirbaut. "We hebben onze boerderij aangepast vanuit de visie dat als de maatschappij verandert, wij als boer onze manier van werken moeten veranderen.", vult Ginny Heirbaut aan, "Benoemd worden tot Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming betekent voor ons een erkenning voor hetgeen we doen."  (mb, foto: Ginny en Kris Heirbaut van Hoeveproducten Heirbaut met gedeputeerde Leentje Grillaert - copyright ID/ photo agency - Lieven Van Assche)