SINT-NIKLAAS. Op maandag 23 november start de heraanleg van de zone tussen sportcentrum De Witte Molen en de  Magnolialaan. Er komt een parking met 72 parkeerplaatsen en groenzones met een grasweide, wadi’s met ondergronds infiltratiebed, grasmatten, bomen en hagen. Om regenwater weg te loodsen wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende materialen.  De site krijgt ook riolering en wordt afgewerkt met een afsluiting, fietsnietjes, een dubbele draaipoort en een schuifpoort. 

De werken zullen in drie fasen verlopen. Van 23 november tot nieuwjaar wordt de toplaag van de oude tennisvelden afgegraven, graven van sleuvel en archeologisch onderzoek. Daarna volgt de aanleg van de parking. Die moet klaar zijn tegen de paasvakantie 2021. De laatste fase start na de paasvakantie en loopt tot eind april 2021. Deze fase bestaat uit het herasfalteren van de rondweg voor de sporthal en renoveren van de goten. Het project zal 378.594 kosten. (mb)