BEVEREN. Afgelopen weekend is het historische schip Ortelius aangekomen in Doel. Het schip werd met een speciaal transport naar het scheldedorp gebracht waar het door twee gigantische mamoetkranen op zijn voorlopige definitieve plaats in de Camermanstraat werd geplaatst. Daar zal het schip de komende jaren gerestaureerd worden door de vzw De Maakschappij. 

De komst van het schip had heel wat voeten in de aarde maar in maart 2021 kwam er dan toch groen licht. Minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA) was niet aanwezig bij de plaatsing omdat hij besmet is met het coronavirus en in quarantaine zit. Hij werd vertegenwoordigd door leden van zijn kabinet. Verder werd de plaatsing van het schip bijgewoond door MLSO-voorzitter Boudewijn Vlegels, een vertegenwoordiger van de gemeente Beveren, bewoners van Doel en sympathisanten. 

schoolship Ortelius

Het historische schoolschip Ortelius dateert uit 1898. Het was eerst in gebruik als vrachtschip en deed vervolgens dienst als schoolschip voor kinderen uit het lager onderwijs in Antwerpen. Het is ongeveer 20 jaar uit de vaart. Sedert 2019 stond dit stuk varend erfgoed te koop en in de lente van 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen de verkoop goed aan de vzw 'De Maakschappij' in Doel. Omdat het varend erfgoed betreft waren er strikte voorwaarden verbonden aan de verkoop. Pieter Ghysels verbonden aan de vzw de Maakschappijen Atelier De Nijs in Doel, kon daaraan beantwoorden. Even leek het erop dat er geen plaats kon worden vrijgemaakt in Doel. Als alternatief werd er gedacht om het schip op de kade te renoveren maar zover is het dus niet gekomen. 

Voor groep Doel 2020 betekent de komst en de restauratie van het schip dat er veel mogelijk is in het scheldedorp. "Voor het actiecomité laat het Orteliusproject zien wat private initiatieven kunnen realiseren als ze op een minimum aan medewerking en goodwill kunnen rekenen van de betrokken overheden. Het maakt ook duidelijk hoe initiatieven in het Scheldorp voor de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor de ruime regio. Doel 2020 hoopt dat hiermee de ommekeer echt is ingezet. De bewonersvereniging dringt er op aan dat de Vlaamse overheid, de MLSO en de gemeente Beveren in de toekomst hun volle steun verlenen aan andere privé-initiatieven die een meerwaarde kunnen betekenen voor het historische dorp of het talrijke aanwezige bouwkundig erfgoed.", aldus Jan Creve. (mb, foto: Bruno Stevenheydens)