BEVEREN. Aan de zeven uitleenposten van de Beverse bibliotheek zijn inleverboxen geplaatst. Daarmee is het mogelijk om ook buiten de openingsuren ontleend materiaal terug te brengen. In tegenstelling tot terugbrengschuif aan het hoofdfiliaal in Beveren-centrum worden de ingeleverde werken in de inleverbox niet automatisch verwerkt. Dat gebeurt tijdens het eerstvolgend uitleenmoment. De inleverdatum is dus niet de datum van inlevering maar de eerstvolgende datum waarop de betreffende uitleenpost open is. De inleverboxen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de bibliotheek die begin 2017 startte. 

Dat mensen hun ontleende werken gelijk wanneer kunnen terugbrengen is veruit de populairste wijziging in de werking van de bibliotheek. Verder werden bij de reorganisatie de openingsuren gelijkmatiger gespreid over de week en werd de gratis uitleenperiode uitgebreid tot maximum 8 weken. Daarna rekent de bib 0,2 EUR leengeld per titel en per dag aan. Dat heeft als effect dat mensen minder titels tegelijk lenen en vaker terugkomen naar de bib.

Ook het ontlenen van cd’s en dvd’s is sinds de reorganisatie gratis geworden en dat is te zien aan de cijfers: het aantal ontleende cd’s en dvd’s steeg met 48% en 36% tegenover 2016. Het aandeel van de hoofdbib is gestegen. Dat heeft wellicht te maken met het gemak van de terugbrengschuif. De bib becijferde dat 12 procent van de ontleende werken via de terugbrengschuif wordt ingeleverd. (mb)