BEVEREN.  De gemeente Beveren deelt de bezorgdheden van de landbouwers over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die de uitstoot van stikstof wil terugdringen. De gemeente heeft een aantal adviezen overgemaakt aan de Vlaamse overheid. 

Zo ijvert Beveren voor een socio-economische impactanalyse en een grondig ecologisch onderzoek en wil het dat eerder gemaakte afspraken over verleende vergunningen en de ontheffing van nulbemesting worden nageleefd. Daarnaast wil Beveren dat het aantal bedrijven dat stopt mee in rekening worden gebracht. Zo kunnen de reductiedoelstellingen voor de blijvende landbouwers naar beneden. Daarnaast moeten landbouwers meer keuzemogelijkheden krijgen om hun  stikstofemissies te reduceren, moet er ook gekeken worden naar de stikstofemissies van het buitenland en mag de landbouw niet als enige opdraaien voor het stikstofprobleem. Voor bedrijven die zich toch geconfronteerd zien met een gedwongen heroriëntering moet er voldoende middelen beschikbaar komen om deze te begeleiden. (mb)