BEVEREN.  De leerlingen van GO!Atheneum Beveren-Waas gaan op zondag 24 november 2019 ontbijtboxen verkopen en leveren ten voordele van Rode Neuzen Dag. Er zijn ook verschillende verkoopmomenten tijdens de pauzes geweest. Voor de leerlingen van de eerste graad wordt er een rommelmarkt georganiseerd. Ook de opbrengst van de rommelmarkt gaat integraal naar Rode Neuzen Dag. 

Woensdag 6 november komt een gastspreker naar het Atheneum voor de leerlingen van de eerste graad. Daarbij zullen kwetsbare thema’s aan bod komen. Met de opbrengst wil de school een anti-pestmuur oprichten, sprekers voor de hogere graden uitnodigen en acties tijdens de middagpauze organiseren waarbij het welbevinden van leerlingen en leerkrachten centraal staan. Met dit project hoopt de school kwetsbare leerlingen duidelijk te maken dat ze er niet alleen voor staan. 

Meer dan 100 GO! scholen doen activiteiten in het kader van Rode Neuzen Dag om met de opbrengst een project rond welbevinden op hun school te kunnen realiseren. "Welbevinden en kwaliteitsvol onderwijs gaan hand in hand", duidt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. "Jongeren die zich beter in hun vel voelen, vertonen meer gepast gedrag en sociale vaardigheden en presteren gemiddeld beter op school. Wanneer het welbevinden goed is, kan de aandacht ten volle naar het leerproces gaan. Daarom hecht het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap belang aan ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Het is de opdracht van onze scholen om de weerbaarheid van kinderen en jongeren te versterken." (mb)