LOKEREN. De stad Lokeren liet in september al weten dat ze naar aanleiding van de energiecrisis  energiebesparende maatregelen neemt. Eén daarvan is het gedeeltelijk uitschakelen van de straatverlichting. De eerste fase van die maatregel gaat vanavond in. Verspreid over de stad zal de openbare verlichting stelselmatig gedoofd worden tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht en met uitzondering van een aantal stadskernen. Dat moet tegen de kerstvakantie een vermogensbesparing van 39 procent opleveren. 

Omdat het uitschakelen van de verlichting rechtstreeks via de straatcabines verloopt, koos de stad voor de grootste impact en dus komen de 40 zwaarste cabines het eerst aan de beurt. Uitzonderingen zijn cabines die de verlichting in een dorpskern of een deel van een gewestweg aansturen. De zones waar het licht in deze eerste fase gedoofd wordt, liggen verspreid over de hele stad. Wie wil weten of z’n straat al aan de beurt is, kan dit checken op lokeren.be/energie. (mb)