SINT-GILLIS-WAAS. N-VA Sint-Gillis-Waas voerde vrijdag actie in de Nieuwstraat om de verkeersonveiligheid aan te klagen. De straat werd een tijdje geleden heraangelegd als fietsstraat. De straat is echter heraangelegd als een rechte straat zonder duidelijke scheiding tussen rijbaan en voetpad waardoor auto’s sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur en tot tegen de huizen rijden. Ook klagen buurtbewoners dat auto’s fietsers via het voetpad voorbij rijden. 

Volgens fractieleider en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls klagen buurtbewoners de situatie al sinds februari aan bij het gemeentebestuur maar krijgen ze geen reactie. Op de gemeenteraad van 2 mei stelde N-VA voor om het voetpad met paaltjes of bloemenbakken te scheiden van de rijbaan. Dat voorstel werd echter niet goedgekeurd.  "We stelden voor om alvast een fysieke afscheiding te maken met bv paaltjes of met bloembakken tussen de weg en het voetpad zodat auto’s niet meer langs de gevels van de huizen voorbijsteken. Tevens wordt de straat hierdoor optisch versmald, waardoor men meer geneigd zal zijn trager te rijden", legt Daniëls het voorstel uit. "Helaas stemde de meerderheid van CD&V en Groen/spa tegen dit voorstel."

Bij wijze van actie werd de straat tijdelijk versmald met een houten bank en enkele bloempotten. (mb)