BEVEREN. De renovatie van de kaaimuur aan de jachthaven van Doel gaat vandaag nieuwe fase in. Vandaag start de aannemer met het plaatsen van een damwand die de basis zal vormen van de nieuwe waterkering. Dat laat de Vlaamse Waterweg weten. 

Achter de kaai van de bestaande slipway zal de aannemer over een lengte van 110 meter stalen damplanken in de grond heien.  Dat gebeurt eerst vanop land, later ook vanop het water. Dat kan tijdelijk voor geluidshinder zorgen. Deze werken duren tot eind mei. Daarna wordt de wand verankerd en wordt de oude kaaimuur afgebroken. De aannemer zal het kaaiplateau afwerken met een betonnen verharding. Als alles volgens plan verloopt, zal de renovatie eind september klaar zijn. 

renovatie broodnodig

De renovatie is nodig want de kaaimuur is in slechte staat. De muur dateert van begint 20ste eeuw en werd voor het laatst in de jaren 30 van de vorige eeuw grondig aangepakt. De eerste maatregelen dateren van oktober vorig jaar maar de echte renovatiewerken zijn in maar van dit jaar gestart. De kostprijs werd geraamd op 1,8 miljoen euro. (mb)