SINT-NIKLAAS. Wie vandaag de hulpdiensten ziet of hoort af en aanrijden in de omgeving van domein Westakkers en Provinciaal Domein De Ster, hoeft zich niet ongerust te maken. De hulpdiensten houden er vandaag tussen 7 en 13 uur een oefening.

Tijdens een simulatie van een ernstig incident testen de hulpdiensten hun noodplannen, communicatie en alle procedures die daarmee te maken hebben. De resultaten zullen nadien geëvalueerd worden met de bedoeling de samenwerking tussen de verschillende hulpdienst te verbeteren.  

De oefening is een samenwerking van de Hulpverleningszone Waasland, FOD Volksgezondheid, het Rode Kruis, de lokale en federale politie, de Civiele Bescherming, de Noodcentrale 112, Defensie, stad Sint-Niklaas en de Federale dienst Gouverneur Oost-Vlaanderen. (mb)