REGIO. Be Goris, een studente uit Waasmunster, helpt de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) om haar gratis diensten voor mensen met een beperking bekender te maken. De studente Gezinswetenschappen aan de Odisee Hogeschool onderzocht in haar bachelorproef of en hoe de Dienst Ondersteuningsplan erin slaagt om samen met de cliënten en hun netwerk de levenskwaliteit te verbeteren. Uit dat onderzoek bleek dat de dienst nog te weinig bekend is. Daarom werkte Be mee een ambassadeurschap met ervaringsdeskundigen uit. Ze maakte een stop-motionfilmpje waarin ze aan de hand van een waar gebeurd verhaal de werking van de Dienst Ondersteuningsplan uitlegt. 

"Via digital storytelling breng ik het verhaal van het koppel Bas en Kaat in beeld, zij zochten en kregen hulp bij DOP. Het zijn niet hun echte namen natuurlijk, maar het is wel een waargebeurd verhaal. Aan de hand daarvan leg ik de werking van DOP uit.", let Be Goris uit. (mb)