BEVEREN. Open VLD Beveren wil een korting op de drijfkrachtbelastingen toekennen aan bedrijven en KMO’s die door de coronacrisis hun activiteiten tijdelijk hebben moeten staken. Volgens het voorstel van Open VLD zou dat moeten gaan via een vereenvoudigde aanvraagprocedure waarbij bedrijven een bewijs van onvrijwillige inactiviteit moeten voorleggen. Daarnaast pleit de partij er voor om naast een vermindering op de belasting op drijfkracht ook de overige lokale bedrijfsbelastingen te herzien of zelfs af te schaffen.

In de regio Waasland-Antwerpen heffen 16 van de 37 gemeenten belasting op drijfkracht. Veertien gemeenten hebben beslist om de bedrijven die hun activiteiten moesten stilleggen omwille van corona een korting te geven op de drijfkrachtbelastingen. Beveren is daar niet bij. Volgens Open VLD is dergelijke korting nodig om jobs en bedrijven te redden. (mb)