BEVEREN. Een energiescan kan tips opleveren die mensen kan helpen om te besparen op energie. Voor bepaalde doelgroepen is zo’n scan gratis. Voor wie buiten de doelgroep valt, kost een energiescan 200 euro. Open VLD Beveren roept het gemeentebestuur van Beveren op om een gratis energiescan voor alle inwoners van Beveren aan te bieden. De maatregel zou dan ook aangekondigd moeten worden via het infoblad en de website van de gemeente. Vanavond wordt de vraag aan de gemeenteraad voorgesteld. 

"De huidige energiecrisis maakt het voor een steeds groeiende groep mensen uit onze samenleving moeilijk om de elektriciteits- en gasfactuur te betalen. Door middel van kleine ingrepen die kunnen worden vastgesteld door middel van de energiescan, kan veel (energie) worden bespaard in de woning. Er worden zitdagen georganiseerd door Woonwijzer Waasland in het gemeentehuis. Dit is wat mij betreft onvoldoende: het beste advies kan enkel aan huis worden gegeven. Ik verwacht hierin een extra inspanning van het gemeentebestuur. Er kan bijvoorbeeld ook een medewerker van de gemeente zelf ingeschakeld worden.", zegt Open VLD-gemeenteraadslid Victor Catry. Daarom vraagt zijn partij om een gratis energiescan voor alle inwoners van Beveren aan te bieden. 

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in een woning. Daarbij komt een energie-expert aan huis en geeft tips over de verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. In een gepersonaliseerd verslag staat een overzicht van de huidige energiesituatie, de bijbehorende energietips en een berekening van de mogelijke besparing op korte termijn. 

Een duurzame oplossing op lange termijn tegen de hoge elektriciteit- en gasfactuur, bestaat er in het renoveren en isoleren van zoveel mogelijk huizen. Alle overheden in het land moeten renovatie zo toegankelijk mogelijk maken. De gemeente Beveren voorziet nu zelf niet in renovatieadvies, maar doet daarvoor een beroep op het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat advies is gratis. De gemeenten Stekene, Moerbeke, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas voorzien echter zelf in gratis renovatieadvies aan huis, via hun eigen lokaal woon- en energieloket. Open VLD Beveren roept de gemeente ook op om, zoals onze buurgemeenten, zelf te voorzien in gratis renovatieadvies. Volgens de partij is de gemeente is voor veel burgers toegankelijker dan de provinciediensten. (mb)