STEKENE.  Na twee jaar coronapauze organiseert de Federale overheidsdienst Financiën opnieuw een zitdag voor het invullen van de belastingaangifte in de gemeente Stekene. Wie hulp wil bij het invullen van de aangifte, kan op maandag 13 juni 2022 op afspraak terecht in het gemeentehuis van Stekene. Een afspraak maken kan via het telefoonnummer 03 790 02 11 of bij het Onthaal in het gemeentehuis. 

De belastingaangifte van aanslagjaar 2021 wordt samen met een medewerker van de FOD Financiën online via Tax-On-Web ingegeven. Tax-On-Web berekent dan onmiddellijk het belastingvoordeel of het nog verschuldigde bedrag. Breng zeker de identiteitskaart en benodigde documenten mee.

Daarnaast is telefonische hulp mogelijk door een medewerker van de FOD Financiën. Dat kan via het telefoonnummer dat vermeld staat op de aangifte. (mb)