REGIO.  Port of Antwerp reageert via CEO Jacques Vandermeiren tevreden op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit. Vandermeiren noemt de beslissing een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie. 

"Met de komende uitwerkingsfase van het ECA-project kunnen we gezamenlijk de verschillende projecten concreet vormgeven met de nodige aandacht voor de modal split, duurzaamheid en een optimale invulling van de verkregen ruimte. De nood aan uitbreiding van onze containercapaciteit wordt meer dan ooit ondersteund door de positieve jaarcijfers.", aldus Vandermeiren. (mb)