REGIO. LEADER Grensregio Waasland gaat subsidies geven aan zes plattelandsprojecten. Samen met nog 17 projecten in andere delen van Oost-Vlaanderen betekent dat de komende 2,5 jaar een investering van 2 223 987 euro. Dat geld komt van de Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest en de Europese Unie.

Het gaat om de uitbouw van een netwerk van ruiter- en menroutes in Beveren, de inrichting van het leer- en beleefcentrum Klingspoor in De Klinge, de ondersteuning van landbouwers die aan thuisverkoop van aardappelen (willen) doen, het vergroten van de afzetmarkt van lokale producenten, ondersteuning van het secundair onderwijs in het werken rond het thema duurzaamheid en duurzame energiewinning en het ondersteunen van landbouwbedrijven die buurtbewoners willen laten meedraaien op hun bedrijf. 

Zo’n 23 plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf 2018 rekenen op LEADER-subsidies. Het gaat om 10 projecten in de regio LEADER Meetjesland, 6 in LEADER Grensregio Waasland en 7 in regio LEADER Vlaamse Ardennen. De 23 projecten zorgen in de komende 2,5 jaar voor een totale investering van 2 223 987 euro met een cofinanciering door Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest van telkens 361 398 euro en een cofinanciering door de Europese Unie van 722 796 euro.

de Wase projecten

In onze regio krijgt de gemeente Beveren geld voor de uitbouw van een netwerk van ruiter- en menroutes. Dat project moet het Havenland op een nieuwe manier ontsluiten. Lokale ondernemers zoals aanbieders van ruiter- en hoevetoerisme en maneges worden betrokken in het proces. Voor het onderhoud van de paden wordt een samenwerking uitgewerkt met lokale landbouwers.

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw wil landbouwers, die aan thuisverkoop van aardappelen (willen) doen, ondersteunen en helpen bij het aanbieden van een kwaliteitsvol product, mooi verpakt en aangeboden aan de eindgebruiker op een praktisch ingerichte locatie. 

De gemeente Sint-Gillis-Waas wil het leer- en beleefcentrum Klingspoor in De Klinge inrichten. Op de toeristisch-recreatieve site wordt de geleidelijke impact van industrialisering op een landbouwmaatschappij duidelijk aan de hand van de vier thema's die onlosmakelijk met de omgeving verbonden zijn: klompen, de spoorweg, de grens en de natuur. Voor de inrichting van het centrum wordt een ontwerper aangesteld. 

Via een vernieuwend en kwalitatief kant-en-klaar aanbod willen de Landelijke Gilden leerkrachten uit het secundair onderwijs ondersteunen in het werken rond het thema duurzaamheid en meer specifiek duurzame energiewinning. Hiervoor willen ze minimaal drie excursies op maat voor de tweede graad van het secundair onderwijs uitwerken rond het thema duurzame energiewinning op het platteland en in de landbouw, meer specifiek rond de thema’s zonne-energie, windenergie en biomassa. Aanvullend op de excursies wordt voor elk van de drie thema’s een educatieve bundel voor leerkrachten uitgewerkt: een werkbundel voor leerlingen en een educatieve koffer om proefjes te doen in de klas en de buitenomgeving. Bij elk van de drie specifieke thema’s voorzien de Landelijke Gilden een erfgoedluik, waarbij teruggeblikt wordt naar hoe vroeger aan energiewinning werd gedaan via zon, wind en biomassa.

Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat krijgen subsidies voor een project waarbij land- en tuinbouwbedrijven buurtbewoners een dagje laten meelopen op hun bedrijf. Dat moet de landbouwbedrijven dichterbij buurtbewoners brengen. 

Samen Leven Oost-Vlaanderen wil een project uitwerken om de afzetmarkt van lokale producenten vergroten en meer consumenten laten genieten van korte keten-producten. (mb)