REGIO.  Om het draagvlak voor internationale solidariteit te verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden te versterken, steunt de provincie Oost-Vlaanderen verschillende projecten van Oost-Vlaamse organisaties in het Zuiden. In totaal heeft de provincie 332 623,61 euro verdeeld onder 69 projecten, waarvan een aantal uit het Waasland. 

"Dankzij de inzet en het enthousiasme van de Oost-Vlaamse organisaties wordt internationale solidariteit zeer concreet voor de burger. Op die manier laten zij het thema aansluiten bij de leefwereld van de mensen hier", aldus Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en bestrijken een brede waaier van werkterreinen; van gezondheidszorg en onderwijs over landbouw en voedselzekerheid tot sanitaire voorzieningen en opvang van kwetsbare jongeren. Het zijn altijd kleinschalige projecten. Toch is de impact op het leven van de mensen in het Zuiden en bij ons niet te onderschatten. Dit getuigt ook Hugo Van Den Berge, van de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus die vorig jaar subsidies ontving voor een vormingsproject in Rwanda: "Het is fantastisch te voelen hoe je met een kleine hefboom veel in beweging kunt brengen. Spina Bifida is niet langer onbekend voor ouders en verzorgenden. Vorming van een kleine groep leidt tot houvast voor een grote groep."

Wase projecten

Oost-Vlaanderen verleent 4606 euro subsidie aan Zimbakids uit Hamme voor de familiale opvang van weeskinderen en steun aan laaggeschoolde mannen en vrouwen in Zimbabwe. De Zwaluw uit Rupelmonde krijgt 6700 euro voor een project rond kwalitatief basisonderwijs in Gambia. Eenzelde bedrag is weggelegd voor Dorizon Doenja uit Sint-Gillis-Waas, voor een project rond duurzame energie voor een scholengemeenschap in Tanzania.

Maar liefst drie organisaties uit Sint-Niklaas krijgen geld van de provincie voor hun project: 2512 euro voor Piano Posso, in functie van muziekonderwijs in de favela’s in Brazilië. Solidagro, een project rond familiale landbouw en voedselzekerheid in Bolivia,krijgt 6700 euro. Tot slot krijgt  Niños de la Luna 4606 euro voor een kinderarmoedeproject in Peru. (mb)