DE KLINGE. De renovatiewerken aan het parochiehuis van De Klinge starten op 2 september. Dat blijkt uit de planning die is opgesteld is ontwerper Holarchitecten en aannemer PIT uit Kapellen in samenspraak met de gemeente. De gemeente gunde de werken reeds op 23 april aan het bedrijf uit Kapellen. 

Het parochiehuis wordt grondig gerenoveerd met een vernieuwde toegang, nieuwe technieken en sanitair en een meer functionele inrichting. Als alles vlot verloopt, zijn de werken klaar tegen de zomer van 2020. In het najaar van 2020 kunnen verenigingen en particulieren uit De Klinge opnieuw in eigen dorp activiteiten organiseren in OC Parochiehuis. Dat ontmoetingscentrum zal beheerd worden door een vzw met vrijwilligers uit De Klinge. (mb)