REGIO. Gisteren werd een actieplan voorgesteld om de wildgroei aan winkels langs steenwegen te stoppen. Het gaat om een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. In onze regio wordt de N70 aangepakt. De N70 wordt verdeeld in vier zones: een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een no go zone.

In een clusterzone wordt grootschalige detailhandel op de steenweg geconcentreerd, zodat er bijvoorbeeld maar één op en afrit op de steenweg is met een toegang tot meerdere winkels. De no go zone moet dan weer de open ruimte beschermen. Winkelrijke zones liggen bij dorpskernen. In een winkelarme zone komt er op korte termijn een status quo: de aanwezige detailhandel kan blijven en uitbreiden met max. 10%, maar nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten. 

De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als model steenwegen voor het project gebruikt. Dertien gemeenten langs deze wegen tekenden engagementsverklaring om de nieuwe aanpak om te zetten in de praktijk. (mb)