BEVEREN. Bewoners van Beveren-Zuid en het Rode Kruis opvangcentrum willen op een braakliggend stukje op de Go! School aan de Kruibekesteenweg starten met de Samentuin Puithoek. Concreet willen ze daar samen tuinieren, Vlaamse en exotische gewassen telen. Het project start met een cursus ecologisch moestuinieren. Om het project van de grond te krijgen, is er wel wat materiaal nodig zoals spaden, schoppen, kruiwagens, enz. 

Daarvoor organiseren de initiatiefnemers vanaf 4 mei via het Streekfonds Oost-Vlaanderen een crowdfunding. Het doel is om €5000 op te halen. Als die kaap wordt behaald, verdubbelt Streekfonds Oost-Vlaanderen het bedrag tot €10 000.  Wie wil, kan voor een bijdrage van €40 of meer een fiscaal attest krijgen of kiezen voor een tegenprestatie. Meer informatie is te vinden op acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29723. (mb)