SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft het bedrijf Van Boxel ingeschakeld om baangrachten te ruimen.  Het bedrijf ruimt met een freesmachine en zuigwagen overtollig slib uit de grachten zodat er weer plaats is water af te voeren. De combinatie met de zuigwagen vermijdt dat het water en/of slib van de gracht in contact komt met de wegenis. Dit is voornamelijk van belang wanneer we te maken hebben met verontreinigd slib. Het slib wordt afgevoerd naar het slibbekken van Sint-Niklaas. 

Sint-Gillis-Waas sloot met Van Boxel een contract af dat vier jaar loopt. In die periode worden de belangrijkste baangrachten gemaaid en geruimd. Indien nodig, kan de overeenkomst uitgebreid worden naar alle baangrachten. Bedoeling is om alle baangrachten om 7 à 8 jaar te ruimen. Het maairen van de oevers moet jaarlijks gebeuren. 

Het ruimen van de baangrachten is één van de preventieve maatregelen tegen wateroverlast. (mb)