SINT-NIKLAAS. Door een herberekening van de nettarieven zal Fluvius een pak minder dividenden uitkeren aan de gemeenten. Daardoor zal de stad Sint-Niklaas in de periode 2022-2026 maar liefst 2,5 miljoen euro dividenden minder ontvangen. Die dividenten waren voorzien in de meerjarenbegroting.

Het verlies wordt deels opgevangen door het Vlaams compensatiefonds. De stad Sint-Niklaas krijgt gespreid over de komende jaren 1,6 miljoen euro uit dat fonds. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Karel Noppe (Open Vld) opvroeg. De minderontvangsten hebben geen invloed op de geplande investeringen. De aangepaste meerjarenplanning en begroting wordt eind deze maand voorgelegd aan de gemeenteraad. (mb)